Västerhavsveckans Bioblitz 2018

Nyheter 2018.

Fokus på blåmusslor!

Även om bioblitzerna är till för att rapportera in alla de arter av växter och djur som du hittar så har vi ett extra fokus på Blåmusslor och Japanska jätteostron i år.
Forskarna vill gärna ha in rapporter om var du har sett större samlingar av blåmusslor och Japanska jätteostron.

Om du vill får du gärna lämna kontaktuppgifter så att forskarna kan kontakta dig för att få mer information.