Instruktioner

Hemsidan bioblitz.gmbl.se används för att rapportera in arter som hittas i olika bioblitzer. På hemsidan presenteras också sammanställningar och analyser av resultaten som rapporterats in.

Använda hemsidan bioblitz.gmbl.se

Hemsidan är skapad för att rapportera in fynd som görs på bioblitzer. Här nedan hittar du information om hur du använder hemsidan.

START
Här beskrivs hur du genomför en bioblitz och här finns information om Västerhavsveckan 2017. Här finns också länkar för att logga in och för att skapa ett nytt konto. 

OM PROJEKTET
Här beskrivs vde nio olika bioblitzplatserna som har valts ut för Västerhavsveckan 2017. På den här sidan läggs också sammanställningar och analyser upp för de inrapporteringar som har gjorts.

ARTINFORMATION
Här finns artbeskrivningar för de arter som har valts ut för Västerhavsveckan 2017.

INSTRUKTIONER
Denna sidan. Instruktioner och information om hur du ska arbeta med projektet och hemsidan.

RAPPORTERA ARTER 

Detta är sidan där du registrerar dina fynd. Börja med att skriva ditt namn i rutan för "Rapportör". Välj datum och tid för inrapporteringen. Skriv in det antal individer du hittade av arten. Klicka i rutan för "Art" för att få upp en lista med de arter som har valts ut för Västerhavsveckans bioblitzer. Om du vill rapportera in en art som inte är med i listan så väljer du alternativer "Annan art - se fritext" och skriver in artnamnet i rutan "Kommentarer" längst ner på sidan. Klicka i rutan för "Plats" för att få upp en lista med alla de platser som är utvalda för Västerhavsveckan 2017. Om du vill genomföra en bioblitz på någon plats får du skapa en plats själv på sidan "Skapa undersökningsplats" (se längre ner på denna sidan för instruktioner om hur du skapar en undersökningsplats). Ta gärna ett kort på arten du vill rapportera och ladda upp den i rutan "Bild". Under "Säkerhetsbedömning ska du välja ett av alternativen (helt säker, ganska säker, osäker) som bäst beskriver hur säker du är på din artbestämning. Om du har rapporterat in en art som inte fanns bland de utvalda arterna (dvs att du valde alternativet "Annan art - se fritext") så skriver du in namnet på arten i rutan "Kommentarer". I denna rutan kan du också skriva in andra kommentarer som du vill rapportera in.

VISA FYND
Här finns en lista på samtliga inrapporteringar som har gjorts i projektet. Du kan filtrera (sortera) efter några olika kategorier.

VISA FYNDTABELL
Här hitar du alla inrapporterade fynd i en tabell. Du kan klicka på raderna i tabellen för att komma till det registrerade fyndens sida.

SKAPA UNDERSÖKNINGSPLATS
Här registrerar du en plats där ni ska genomföra en egen bioblitz. Hitta på ett namn för platsen och använd rutan för text för att skriva in övrig information som ni vill spara för platsen. Använd kartan för att placera markören på undersökningsplatsen och när den är på rätt plats klickar du på sök närliggande plats så att hemsidan automatiskt fyller i regionen. Klicka på rensa om markören hamnade fel och du vill börja om från början. Ladda gärna upp en bild som beskriver platsen eller ännu hellre en kartbild. Skriv gärna in en beskrivande text och en vägbeskrivning i textrutan,När du är klar klickar du på spara.

MIN SIDA
Här finns en lista på alla de inrapporteringar som du har gjort.

KONTAKT
Här finns kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med oss.

MITT KONTO
Här finns information om dig som går att redigera.

BEGÄR NYTT LÖSENORD
Använd denna sidan om du vill ha ett nytt lösenord.

LOGGA UT
Här loggar du ut när du är klar med undersökningarna.