Blåmussla

Antal: 
1
Datum: 
onsdag, augusti 8, 2018 - 14:07
Säkerhetsbedömning: Helt säker
Kommentarer: 
Förr (5-10 år sedan) fanns det här stora blåmusselbestånd. Nu finns endast tomma blåmusselskal. Det finns Japanska jätteostron (på mjukbotten).