Fynd

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2019-08-11 14:43
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2019-07-26 14:14
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 0 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2019-07-27 19:30
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 0 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2019-07-27 18:00
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 0 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2019-08-04 17:27
Fyndplats: Tjolmen, Hälsö
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 0 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2019-07-24 13:16
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 100 ex

Status: Helt säker
Datum: 2019-06-25 12:41
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 0 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2019-08-10 16:07
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 0 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2019-07-11 15:00
Fyndplats:
Rapportör: Erik Selander

Japanskt jätteostron : 23 ex

Status: Helt säker
Datum: 2019-01-11 16:36
Rapportör: Björn Källström

Lungmanet (Rhizostoma pulmo) : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-09-29 20:26
Rapportör: Björn Källström

Klängmanet (Gonionemus vertens) : 20 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-07-27 19:22
Rapportör: Björn Källström

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-11 14:38
Rapportör: Laila Aiff

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-11 13:03
Fyndplats: Änghagen
Rapportör: Emil Grönlund

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-10 11:58
Rapportör: Lillan Blixter

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-09 14:18
Rapportör: Björn Holtmo

Annan art - se fritext : 1 ex

Status: Ganska säker
Datum: 2018-08-04 14:08
Rapportör: Andreas Lipschutz

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-09 13:21
Rapportör: Åsa Boman

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-09 11:19
Rapportör: Thomas Zetterlund

Blåmussla : 1 ex

Status: Helt säker
Datum: 2018-08-08 14:45
Rapportör: Björn Källström

Sidor